ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิตมอบทุนการศึกษาให้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สอบถามได้ค่ะ