หน้าแรก

คุณครูอนุบาล (5)
คุณครูอนุบาล (5)
3
3
4
4
2
2
คุณครูอนุบาล (8)
คุณครูอนุบาล (8)
คุณครูอนุบาล (10)
คุณครูอนุบาล (10)

ข่าวประชาสัมพันธ์

+ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

บริการออนไลน์ E-SERVICE

ถาม-ตอบ
รับฟังความคิดเห็น
ช่องทางร้อยเรียน
แบบสอบถาม
ปฏิทินโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

หน่วยกิจอาสาโรงเรียนวัดพวงนิมิต
สอบวัดผลกลางปีและปลายภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การติดตาม นิเทศ การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมพิธีราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
กิจกรรมประเพณีลอยกระทงของนักเรียน พ.ย. 2565
มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการส่งเสริมการแก้ปัญหายาเสพติด
อบรมลูกเสือ B.T.C.สามัญ (ค่ายลูกเสือจันทรบุรี) 15-18 ต.ค.65
สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ปีการศึการ 2565
โครงการส่งเสริมการแก้ปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมวันมาฆบูชา 7 มีนาคม 2566
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง&สามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
นักเรียนสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนวัดพวงนิมิต___________________________________________________________________________________

สอบถามได้ค่ะ