หน้าแรก

4
4
3
3
คุณครูอนุบาล (8)
คุณครูอนุบาล (8)
คุณครูอนุบาล (5)
คุณครูอนุบาล (5)
คุณครูอนุบาล (10)
คุณครูอนุบาล (10)
คุณครูอนุบาล (3)
คุณครูอนุบาล (3)
นายมุณี สุระสาย (1)
นายมุณี สุระสาย (1)
คุณครูอนุบาล (4)
คุณครูอนุบาล (4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

+ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

บริการออนไลน์ E-SERVICE

ถาม-ตอบ
รับฟังความคิดเห็น
ช่องทางร้อยเรียน
แบบสอบถาม
ปฏิทินโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

หน่วยกิจอาสาโรงเรียนวัดพวงนิมิต
สอบวัดผลกลางปีและปลายภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การติดตาม นิเทศ การเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมพิธีราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
กิจกรรมประเพณีลอยกระทงของนักเรียน พ.ย. 2565
มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการส่งเสริมการแก้ปัญหายาเสพติด
อบรมลูกเสือ B.T.C.สามัญ (ค่ายลูกเสือจันทรบุรี) 15-18 ต.ค.65
สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ปีการศึการ 2565
โครงการส่งเสริมการแก้ปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมวันมาฆบูชา 7 มีนาคม 2566
26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนได้เปิดตลาดนัด เพื่อเสริมทักษะอาชีพในหลักสูตรท้องถิ่น
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง&สามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
นักเรียนสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
26 พฤษภาคม 2566 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
31 พฤษภาคม 2566 วันงดสูบบุหรี่โลก
1 มิถุนายน 2566 รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบวุฒิบัตรจิตอาสาพระราชทานแก่ลูกเสือ
1 มิถุนายน 2566 รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.13)
2 มิถุนายน 2566 ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
15 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
16 มิถุนายน 2566 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2566
1 กรกฎาคม 2566 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
11-14 กรกฎาคม 2566
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 19-21 กรกฎาคม 2566
พิธีลงนามและถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรณา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/บุคลากรทางหารศึกษาและนักเรียนร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนวัดพวงนิมิต

Updat !!!!! เนื่องด้วยวันที่ 28 -30 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการ จะมีวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันทำการปกติ ฉะนั้น ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 จึงจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ On – Hand และจะเปิดทำการเรียนตามปกติในวันที่ 3 สิงหาคม 2566

สอบถามได้ค่ะ