31 พฤษภาคม 2566 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ “หนึ่งนักเรียน หนึ่งอาชีพ”

สอบถามได้ค่ะ