เว็บไซต์อย่างเป็นทางการโรงเรียนวัดพวงนิมิต

โรงเรียนวัดพวงนิมิต ของแจ้งเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ http://www.pnmsc.ac.th

สอบถามได้ค่ะ