รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบวุฒิบัตรให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

สอบถามได้ค่ะ