โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดพวงนิมิต นำโดยนายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต นายประหยัด อ้อมชมภู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต คณะครู และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

สอบถามได้ค่ะ