รับฟังการมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในรายการพิเศษ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบเพื่อนครู

วันที่ 9 กันยายน 2564 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดพวงนิมิต ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในรายการพิเศษ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบเพื่อนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ” ผ่านช่องทาง OBEC Channel

สอบถามได้ค่ะ