1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดพวงนิมิต นายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ได้มอบหมายให้ นายประหยัด อ้อมชมภู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต เป็นผู้นำร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดพวงนิมิต นายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ได้มอบหมายให้ นายประหยัด อ้อมชมภู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต เป็นผู้นำร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

สอบถามได้ค่ะ