นายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด

วันที่ 18 กันยายน 2564 นายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด พร้อมรับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์ และการดำเนินการ “ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ” โดยการถ่ายทอดสดจากค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ผ่านระบบ Microsoft team ณ โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สอบถามได้ค่ะ