คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนวัดพวงนิมิต นำโดยนายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต นายประหยัด อ้อมชมภู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สอบถามได้ค่ะ