รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบวุฒิบัตรให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 1 มิถุนายน 2566

สอบถามได้ค่ะ