พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 28 มิถุนายน 2566 (1 กรกฎาคม 2566)

สอบถามได้ค่ะ