โครงการ พัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงวัย

โรงเรียนวัดพวงนิมิตได้ดำเนินการ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงวัย “การปลูกพืชผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” โดยได้มอบต้นกล้าพืช เช่น พริกไทย มะเขือ พริก ชะอม ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนำไปปลูกที่บ้าน

สอบถามได้ค่ะ