เข้าร่วมฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อสืบสาน พัฒนาต่อยอดกิจกรรมลูกเสือ

นายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต พร้อมด้วยวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัด จำนวน 20 นาย เข้าร่วมฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อสืบสาน พัฒนาต่อยอดกิจกรรมลูกเสือ และน้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยมีการอบรมตั้งแต่วันที่ 20-24 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ DEEP, ZOOM และสื่อจาก FACEBOOK ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (NSOT)

สอบถามได้ค่ะ