12 กรกฎาคม 2565 นายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดพวงนิมิต นายประหยัด อ้อมชมภู พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีไทย ถวายจำนำพรรษา เครื่องไทยธรรม ณ วัดพวงนิมิต

12 กรกฎาคม 2565 นายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดพวงนิมิต นายประหยัด อ้อมชมภู รองผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีไทย ถวายจำนำพรรษา เครื่องไทยธรรม ณ วัดพวงนิมิต

สอบถามได้ค่ะ