เข้าร่วมประชุม แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นำโดย นายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต และคณะครู เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน ผ่านระบบ Zoom

สอบถามได้ค่ะ