เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 คณะครูโรงเรียนวัดพวงนิมิต เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ผ่านระบบ Zoom โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

สอบถามได้ค่ะ