อำนวยความสะดวกบริเวณหอประชุมอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เชิงรุก

โรงเรียนวัดพวงนิมิต นำโดยนายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประหยัด อ้อมชมภู รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูทุกท่าน ร่วมกันอำนวยความสะดวกบริเวณหอประชุมอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เชิงรุกในชุมชนให้กับสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ ในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อป้องกันและลดการระบาดของโรคติดเชื้อCovid-19 ให้กับพี่น้องประชาชนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วของเรา

สอบถามได้ค่ะ