นายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต เป็นวิทยากรแกนนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

นายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต เป็นวิทยากรแกนนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ของจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

สอบถามได้ค่ะ