ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอนแบบมาเรียนตามปกติที่โรงเรียน หรือรูปแบบ On-Site ออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ประกาศโรงเรียนวัดพวงนิมิตเรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอนแบบมาเรียนตามปกติที่โรงเรียน หรือรูปแบบ On-Site ออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สอบถามได้ค่ะ