กิจกรรม เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพวงนิมิต ได้ร่วมใจกันเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน

สอบถามได้ค่ะ