กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดพวงนิมิต นำโดย นายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อปรึกษาหารือทำความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งยังเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง และรับค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน

สอบถามได้ค่ะ