7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดพวงนิมิต นำโดย นายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้กำกับลูกเสือ ได้นำลูกเสือสำรอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยกันเก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียนวัดพวงนิมิต

7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดพวงนิมิต นำโดย นายมุณี สุระสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้กำกับลูกเสือ ได้นำลูกเสือสำรอง ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยกันเก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียนวัดพวงนิมิต

สอบถามได้ค่ะ